Zobena dziesma

by Skyforger

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €5 EUR  or more

     

1.
Sen dzirdēju, nu ieraugu Dievam sirmi kumeliņi Dievam sirmi kumeliņi Sudrabiņa lāsītēm Tumsiņāi Dievs atjāja Kur liks Dieva kumeliņu? Jāj, māsiņa, pieguļā Laid ābeļu dārziņā Dieviņš savu kumeliņu Uz akmeņa dusināja Lai nerūsa pakaviņi Aramāi zemītē Uz celiņa es atradu Dieva jātu kumeliņu Zelta sedli mugurā Sudrabiņa iemauktiņi
2.
Sausi koki, zaļi koki Visi trūka gabalos Visi trūka gabalos Pušu plīsa smalki kalni Akmeņiem dancojot Akmeņiem dancojot Sasatika dadžu krūms Ar aso zobentiņ’ Ar aso zobentiņ’ Dadžu krūms platumā Zobentiņis asumā Zobentiņis asumā
3.
Pārkiuns veda Pārkiuns veda vedekļeņu No Vōczemes šai zemē Sauļe veda Sauļe veda velšu pūru Vysu mežu puškodama Prīdei sagša Prīdei sagša, egļei sagša Borzam bolta vyļaiņeite Ūzūlami Ūzūlami voska cymdi Por ceļeņa rōdēšanu Smolkojami Smolkojami kōrkļēšomi Po dzeypūra gaļeņami
4.
Gatavs biju karavīrs Gatavs kara kumeliņš Tās dieniņas vien gaidīju Kad zīlīte ziņu dev’ Pa vārtiem izjādams Rīksti dūru pavārtē Ja tā auga, ja zaļoja Gaidat mani pārejot Ja neauga, nezaļoja Negaidati, nepārieš’ Uz kariņu aiziedams Krustu cirtu ozolā Lai neraud tēvs, māmiņa Lai raud krusta ozoliņš
5.
Apkārt kalnu gāju Kalniņā uzkāpu Ieraudzīju meitenīti Gauži raudājot Ko tu meitiņ raudi Ko tu sērojiesi? Kā bij’ manim neraudāti Bāliņš karā iet Karā bij’ man ieti Karā nepalikt Karā bija grūta dzīve Tēva dēliņam Salti vēji pūta Bargi kungi sūta Svešajā zemītē Jūras līkumos Apkārt kalnu gāju Kalniņā uzkāpu Ieraudzīju meitenīti Gauži raudājot
6.
Prūšu meita karā jāja Žēlo jaunu bāleliņu Nu ardievu tēvs, māmiņa Man jāiet garu ceļu Jāju, jāju garu ceļu Uzjāj’ vienu zaļu birzi Uzjāj’ vienu zaļu birzi Ieraug’ kara karodziņu Ieraug’ kara karodziņu Ieraug’ karus karojot Dievs palīdz kara kungi Vai ļausiet karā ieti? Jāj mājās, prūšu meita Baro mātes raibaliņas Baro mātes raibaliņas Tēva sirmus kumeliņus
7.
Aiziedamis Pērkons grauda Krustām šķīla uguntiņu Aizdzīdamis jodu māti Aiz deviņi ezeriņi Lietiņš lija saulītē Velēnieši kāzas dzēra Man bāliņis jauns nomira Veļos ņēma līgaviņu Dieva dēli vedējiņi Saules meitas panāksnīcas Tās pūriņa dalītājas Dāvaniņu devējiņas Ošam kāra zelta dvieli Ozolami sudrabiņ’ Mazajami kārklīšami Uzmauc zelta gredzentiņu Kad es miršu, i es būšu Velēniešu godiņā
8.
Sidrabiņa upe tek Visgarāmi zelta kalnu Tur jāj visi karakungi Zobentiņus balināti Aunies kājas, bāleliņi Sedlo savu kumeliņu Es dzirdēju aiz vārtiem Vara bungas rībinot Veratiesi, vara vārti Līdz pašami galiņami Nu jās mani bāleliņi Krustiem jozti zobentiņi Visiem pušķi aiz cepures Visiem zvaigznes zobenā No cepures gaisma ausa No zobena saule lēca Ģērb, bāliņi, dzelza ģērbu Neģērb tīra sudrabiņa Dzelza ģērbs karā der Sudrabiņa nederēja
9.
Migla migla, rasa rasa Tās man labu nedarīj’ Rasā manas kājas mirka Miglā nozūd kumeliņš Nokrīt migla, nokrīt rasa Atrod savu kumeliņ’ Atrod savu kumeliņu Pie Mēneša namdurvīm Mēness ņēma Saules meitu Aicin’ mani vedībās Kā es jāšu vedībās Nesedlotu kumeliņ’ Saule deva zelta sedlus Mēness sudrab’ iemauktiņus Nu es varu droši jāti Dieva dēlu pulciņā Krustiem auga kokiem saknes Krustiem zvaigznes debesīs Sāniem jāja Dieva dēli Krustiem teka kumeliņ’
10.
Zirgi zviedza, aijā Jodi brauca Upīt’ tecēj’ čurkstēdam’ Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Upīt’ tecēj’ čurkstēdam’ Es stāvēju aijā maliņā Ar zobenu rociņā Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Ar zobenu rociņā Es nocirtu aijā Jodam galvu Deviņosi gabalos Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Deviņos gabalos Man nošķīda aijā brūnie svārki Ar tām Joda asinīm Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Ar tām Joda asinīm Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris Kur es viņus izmazgāš’? Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur es viņus izmazgāš’? Meklē tādu aijā ezeriņu Kur deviņas upes tek Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur deviņas upes tek Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris Kur es viņus izžāvēš’? Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur es viņus izžāvēš’? Meklē tādu aijā ozoliņu Kur deviņas saules lec Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur deviņas saules lec Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris Kur es viņus noglabāš’? Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur es viņus noglabāš’? Meklē tādu aijā oša lādi Ar deviņi atslēgām Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Ar deviņi atslēgām Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris Kur es viņus novalkāš’? Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Kur es viņus novalkāš’? Jāj, puisīti, aijā uz kariņu Tur tu viņus novalkās’ Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā Tur tu viņus novalkās’
11.
Kur tu jāsi, bāleliņi Vakarāi kājas auni? Ej māsiņa, nevaicā Atnes manu cepurīti Kur tu jāsi, bāleliņi Es atnesu cepurīti Ej māsiņa, nevaicā Atnes manu zobentiņu Kur tu jāsi, bāleliņi Es atnesu zobentiņu Ej, māsiņa, nevaicā Sedlo manu kumeliņu Kur tu jāsi, bāleliņi Es sedloju kumeliņu Jāšu tālu svešumā Sargāt savu tēvu zemi Šķir, Dieviņi, manu ceļu Sargā manu augumiņu Lai godam es varētu Ienaidnieku uzvarēti
12.
Zviegtin’ zviedza kara zirgi Karavīrus gaidīdami Karavīri zobentiņus Uz akmeņa tecināj’ Iztrinuši zobentiņus Krustām lika zvērēdami Labāk manu galvu ņēma Nekā manu tēvu zemi Es jums saku, sveši ļaudis Šai zemē nenāciet Dzied man zelta lakstīgala Zobentiņa galiņā
13.
O kai saulutė tekėjo Brolis žirgelį balnojo Kelkis sesela, žalių rūtela Uždek šviesių ugnel Aš atsikėliau rytelį Ir nusiprausiau veidelį Atsisveikinau tėvų motulį Gal daugiau nebsmatys Aš vieškelėliu jodamas Žirgelį muštravodamas O ir pamačiau jaunų mergelį Svirnely pas skrynial O kam tu varstai skrynelas, O kam tu pjaustai drobelas Aš nenešiosiu tav marškinėlių Kareivėliu būdams Duos mums karalius žirgelius O ant žirgelių balnelius Rėdys mus visus vienais parėdais Kaip vienos motinėls Sugrius kalneliai kloniuosna Pasruvs upeliai kraujuosna O mes stovėsim ir nedrebėsim Kol priešų nugalėsim
14.
Pār kalniņu Ūsiņš jāj Ar akmeņa kumeliņ’ Tas atnesa kokiem lapas Zemei zaļu āboliņ’ Ei Ūsiņi, labais vīrs Jāj ar manīm pieguļā Es guntiņas kūrējiņš Tu kumeļu ganītājs Ūsiņā, Mārtiņā Saldu daru alutiņ’ Mārtiņš miežus audzināja Ūsiņš labus kumeliņus Ūsiņam gaili kāvu Deviņiem cekuliem Lai tek manis kumeliņis Deviņiem celiņiem
15.
Cekulaina zīle dzied Staļļa spāres galiņā Ej māsiņa klausīties Kādu ziņu zīl’ atnes’ Tādu ziņu zīl’ atnesa Būs brāļami karā iet Tec māsiņa dārziņā Pušķo brāļa cepurīt’ Dziedādama appušķoju Raudādama pavadīj’ Neraud gauži man’ māsiņa Gaidi mani pārejot Ja tu manis nesagaidi Sagaid’ manu kumeliņ’ Pēc trim gadiem ceturtajā Attecēja kumeliņš Pavaicāju kumeļam Kur palika jājējiņis Tur palika jājējiņš Kur guļ vīri kā ozoli Vējiņš matus plivināja Saule kaulus balināja Tur staigāja dieva dēli Dvēselītes lasīdam’

credits

released September 1, 2003

PETER - vocals, kokle, pipes
EDGAR "ZIRGS" - vocals, ģīga, jaw harp
RIHARD - vocals, kokle, ģīga, acoustic guitar
EDGAR "MAZAIS" - wardrums

Recorded and mixed at Phoenix studio, Riga, Latvia, during the summer of 2003
Recorded, mixed and engineered by Gints Lundbergs
Tracks 14 & 15 recorded, engineered and mixed in autumn of 2006 at Lauska studio by Kaspars Bārbals
Cover artwork by Aiva Krūmiņa

Additional musicians:
KASPARS BĀRBALS (Auļi) - bagpipes
IMANTS VOVERS - vocals
VIESTURS DONIS - acoustic guitar
ĢIRTS "MOTORS" - vocals
SANDRA "RASA" - vocals
AIVA - vocals

This record has been released with the support of the “Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds” (Culture Capital Foundation of Latvia)

license

all rights reserved

tags

about

Skyforger Latvia

Since 1995 the band has been fighting under the flag of Latvian Pagan Metal, a blend of traditional Baltic Folk music and various Metal influences ranging from Black Metal through to 80s-rooted Heavy Metal. The band's unique combination of ancient and modern influence has given them a wide appeal throughout both the Metal and Folk scenes, and has brought great variety to their song writing. ... more

contact / help

Contact Skyforger

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Skyforger, you may also like: