Zobena dziesma

by Skyforger

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €5 EUR  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

credits

released September 1, 2003

PETER - vocals, kokle, pipes
EDGAR "ZIRGS" - vocals, ģīga, jaw harp
RIHARD - vocals, kokle, ģīga, acoustic guitar
EDGAR "MAZAIS" - wardrums

Recorded and mixed at Phoenix studio, Riga, Latvia, during the summer of 2003
Recorded, mixed and engineered by Gints Lundbergs
Tracks 14 & 15 recorded, engineered and mixed in autumn of 2006 at Lauska studio by Kaspars Bārbals
Cover artwork by Aiva Krūmiņa

Additional musicians:
KASPARS BĀRBALS (Auļi) - bagpipes
IMANTS VOVERS - vocals
VIESTURS DONIS - acoustic guitar
ĢIRTS "MOTORS" - vocals
SANDRA "RASA" - vocals
AIVA - vocals

This record has been released with the support of the “Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds” (Culture Capital Foundation of Latvia)

license

all rights reserved

tags

about

Skyforger Latvia

Since 1995 the band has been fighting under the flag of Latvian Pagan Metal, a blend of traditional Baltic Folk music and various Metal influences ranging from Black Metal through to 80s-rooted Heavy Metal. The band's unique combination of ancient and modern influence has given them a wide appeal throughout both the Metal and Folk scenes, and has brought great variety to their song writing. ... more

contact / help

Contact Skyforger

Streaming and
Download help

Track Name: Sen dzirdēju, nu ieraugu
Sen dzirdēju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm

Tumsiņāi Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu?
Jāj, māsiņa, pieguļā
Laid ābeļu dārziņā

Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramāi zemītē

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurā
Sudrabiņa iemauktiņi
Track Name: Zobena dziesma
Sausi koki, zaļi koki
Visi trūka gabalos
Visi trūka gabalos

Pušu plīsa smalki kalni
Akmeņiem dancojot
Akmeņiem dancojot

Sasatika dadžu krūms
Ar aso zobentiņ’
Ar aso zobentiņ’

Dadžu krūms platumā
Zobentiņis asumā
Zobentiņis asumā
Track Name: Pārkiuns vede vedekļeņu
Pārkiuns veda
Pārkiuns veda vedekļeņu
No Vōczemes šai zemē

Sauļe veda
Sauļe veda velšu pūru
Vysu mežu puškodama

Prīdei sagša
Prīdei sagša, egļei sagša
Borzam bolta vyļaiņeite

Ūzūlami
Ūzūlami voska cymdi
Por ceļeņa rōdēšanu

Smolkojami
Smolkojami kōrkļēšomi
Po dzeypūra gaļeņami
Track Name: Gatavs biju karavīrs
Gatavs biju karavīrs
Gatavs kara kumeliņš

Tās dieniņas vien gaidīju
Kad zīlīte ziņu dev’

Pa vārtiem izjādams
Rīksti dūru pavārtē

Ja tā auga, ja zaļoja
Gaidat mani pārejot

Ja neauga, nezaļoja
Negaidati, nepārieš’

Uz kariņu aiziedams
Krustu cirtu ozolā

Lai neraud tēvs, māmiņa
Lai raud krusta ozoliņš
Track Name: Apkārt kalnu gāju
Apkārt kalnu gāju
Kalniņā uzkāpu
Ieraudzīju meitenīti
Gauži raudājot

Ko tu meitiņ raudi
Ko tu sērojiesi?
Kā bij’ manim neraudāti
Bāliņš karā iet

Karā bij’ man ieti
Karā nepalikt
Karā bija grūta dzīve
Tēva dēliņam

Salti vēji pūta
Bargi kungi sūta
Svešajā zemītē
Jūras līkumos

Apkārt kalnu gāju
Kalniņā uzkāpu
Ieraudzīju meitenīti
Gauži raudājot
Track Name: Prūšu meita karā jāja
Prūšu meita karā jāja
Žēlo jaunu bāleliņu

Nu ardievu tēvs, māmiņa
Man jāiet garu ceļu

Jāju, jāju garu ceļu
Uzjāj’ vienu zaļu birzi

Uzjāj’ vienu zaļu birzi
Ieraug’ kara karodziņu

Ieraug’ kara karodziņu
Ieraug’ karus karojot

Dievs palīdz kara kungi
Vai ļausiet karā ieti?

Jāj mājās, prūšu meita
Baro mātes raibaliņas

Baro mātes raibaliņas
Tēva sirmus kumeliņus
Track Name: Aiziedams Pērkons grauda
Aiziedamis Pērkons grauda
Krustām šķīla uguntiņu
Aizdzīdamis jodu māti
Aiz deviņi ezeriņi

Lietiņš lija saulītē
Velēnieši kāzas dzēra
Man bāliņis jauns nomira
Veļos ņēma līgaviņu

Dieva dēli vedējiņi
Saules meitas panāksnīcas
Tās pūriņa dalītājas
Dāvaniņu devējiņas

Ošam kāra zelta dvieli
Ozolami sudrabiņ’
Mazajami kārklīšami
Uzmauc zelta gredzentiņu

Kad es miršu, i es būšu
Velēniešu godiņā
Track Name: Sidrabiņa upe tek
Sidrabiņa upe tek
Visgarāmi zelta kalnu
Tur jāj visi karakungi
Zobentiņus balināti

Aunies kājas, bāleliņi
Sedlo savu kumeliņu
Es dzirdēju aiz vārtiem
Vara bungas rībinot

Veratiesi, vara vārti
Līdz pašami galiņami
Nu jās mani bāleliņi
Krustiem jozti zobentiņi

Visiem pušķi aiz cepures
Visiem zvaigznes zobenā
No cepures gaisma ausa
No zobena saule lēca

Ģērb, bāliņi, dzelza ģērbu
Neģērb tīra sudrabiņa
Dzelza ģērbs karā der
Sudrabiņa nederēja
Track Name: Migla migla, rasa rasa
Migla migla, rasa rasa
Tās man labu nedarīj’
Rasā manas kājas mirka
Miglā nozūd kumeliņš

Nokrīt migla, nokrīt rasa
Atrod savu kumeliņ’
Atrod savu kumeliņu
Pie Mēneša namdurvīm

Mēness ņēma Saules meitu
Aicin’ mani vedībās
Kā es jāšu vedībās
Nesedlotu kumeliņ’

Saule deva zelta sedlus
Mēness sudrab’ iemauktiņus
Nu es varu droši jāti
Dieva dēlu pulciņā

Krustiem auga kokiem saknes
Krustiem zvaigznes debesīs
Sāniem jāja Dieva dēli
Krustiem teka kumeliņ’
Track Name: Zirgi zviedza
Zirgi zviedza, aijā Jodi brauca
Upīt’ tecēj’ čurkstēdam’
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Upīt’ tecēj’ čurkstēdam’

Es stāvēju aijā maliņā
Ar zobenu rociņā
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Ar zobenu rociņā

Es nocirtu aijā Jodam galvu
Deviņosi gabalos
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Deviņos gabalos

Man nošķīda aijā brūnie svārki
Ar tām Joda asinīm
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Ar tām Joda asinīm

Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris
Kur es viņus izmazgāš’?
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur es viņus izmazgāš’?

Meklē tādu aijā ezeriņu
Kur deviņas upes tek
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur deviņas upes tek

Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris
Kur es viņus izžāvēš’?
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur es viņus izžāvēš’?

Meklē tādu aijā ozoliņu
Kur deviņas saules lec
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur deviņas saules lec

Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris
Kur es viņus noglabāš’?
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur es viņus noglabāš’?

Meklē tādu aijā oša lādi
Ar deviņi atslēgām
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Ar deviņi atslēgām

Tu, Pērkonis, aijā gudris vīris
Kur es viņus novalkāš’?
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Kur es viņus novalkāš’?

Jāj, puisīti, aijā uz kariņu
Tur tu viņus novalkās’
Aijā rīdi, aijā rīdidi rallā
Tur tu viņus novalkās’
Track Name: Kur tu jāsi bāleliņi?
Kur tu jāsi, bāleliņi
Vakarāi kājas auni?
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu cepurīti

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu cepurīti
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu zobentiņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu zobentiņu
Ej, māsiņa, nevaicā
Sedlo manu kumeliņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es sedloju kumeliņu
Jāšu tālu svešumā
Sargāt savu tēvu zemi

Šķir, Dieviņi, manu ceļu
Sargā manu augumiņu
Lai godam es varētu
Ienaidnieku uzvarēti
Track Name: Zviegtin' zviedza kara zirgi
Zviegtin’ zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami
Karavīri zobentiņus
Uz akmeņa tecināj’

Iztrinuši zobentiņus
Krustām lika zvērēdami
Labāk manu galvu ņēma
Nekā manu tēvu zemi

Es jums saku, sveši ļaudis
Šai zemē nenāciet
Dzied man zelta lakstīgala
Zobentiņa galiņā
Track Name: O kai saulute tekejo
O kai saulutė tekėjo
Brolis žirgelį balnojo
Kelkis sesela, žalių rūtela
Uždek šviesių ugnel

Aš atsikėliau rytelį
Ir nusiprausiau veidelį
Atsisveikinau tėvų motulį
Gal daugiau nebsmatys

Aš vieškelėliu jodamas
Žirgelį muštravodamas
O ir pamačiau jaunų mergelį
Svirnely pas skrynial

O kam tu varstai skrynelas,
O kam tu pjaustai drobelas
Aš nenešiosiu tav marškinėlių
Kareivėliu būdams

Duos mums karalius žirgelius
O ant žirgelių balnelius
Rėdys mus visus vienais parėdais
Kaip vienos motinėls

Sugrius kalneliai kloniuosna
Pasruvs upeliai kraujuosna
O mes stovėsim ir nedrebėsim
Kol priešų nugalėsim
Track Name: Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Ar akmeņa kumeliņ’
Tas atnesa kokiem lapas
Zemei zaļu āboliņ’

Ei Ūsiņi, labais vīrs
Jāj ar manīm pieguļā
Es guntiņas kūrējiņš
Tu kumeļu ganītājs

Ūsiņā, Mārtiņā
Saldu daru alutiņ’
Mārtiņš miežus audzināja
Ūsiņš labus kumeliņus

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem
Lai tek manis kumeliņis
Deviņiem celiņiem
Track Name: Cekulaina zīle dzied
Cekulaina zīle dzied
Staļļa spāres galiņā

Ej māsiņa klausīties
Kādu ziņu zīl’ atnes’

Tādu ziņu zīl’ atnesa
Būs brāļami karā iet

Tec māsiņa dārziņā
Pušķo brāļa cepurīt’

Dziedādama appušķoju
Raudādama pavadīj’

Neraud gauži man’ māsiņa
Gaidi mani pārejot

Ja tu manis nesagaidi
Sagaid’ manu kumeliņ’

Pēc trim gadiem ceturtajā
Attecēja kumeliņš

Pavaicāju kumeļam
Kur palika jājējiņis

Tur palika jājējiņš
Kur guļ vīri kā ozoli

Vējiņš matus plivināja
Saule kaulus balināja

Tur staigāja dieva dēli
Dvēselītes lasīdam’

If you like Skyforger, you may also like: