Senprūsija

by Skyforger

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €5 EUR  or more

     

1.
Ei skīja, skīja Be jāu etskīja Iz gillijas mistīkan Jāu geltāinan laivīkan Ei bratrīk, bratrīk Tū bratrīke majs Grēnzimai kvei laivīkan Vērpimai kvei ziglīkans
2.
Senprūsija 05:32
Ar rīta sauli debesīs Sāk arājs pirmo vagu dzīt Nadravas melnajā, zemē rūkdams, iet lemess Sembas smilšainos krastos Nāk ļaudis dzintaru lasīt Tiks rotās tas kalts – Baltijas zelts! Un Vārmē vai Skalvā Būs alus vienmēr galdā Ir gaidīts viesis sētā Gan Galindā, gan Bārtā Drosmīgas ciltis Neizbrienami purvi Necaurejami meži sargā šo zemi Un sirmajie dievi Ozolu svētbirzīs zaļās Strautos un pļavās Šeit visur tie ir! Sudāvas tumšajos silos Kur vilku bari siro Mednieks pēdas dzen Tas bija viss tik sen Bet no tā vairs nekā nav Pīšļi un prauli, smiltis un kauli Senprūsija Baltu slava un gods tā reiz bija Varoņus izauklēja Par viņu tie asinis lēja Senprūsija Senču asins te lija Par savu dzimtu un sētu Un mūsu ticību svētu Lai arī no tā vairs nekā nav Kā vien pīšļi un prauli Mūsu sirdīs viņa vienmēr būs Jo atmiņas, tās neizzūd
3.
Garām purviem un melnām slīkšņām Cauri mežiem un bieziem brikšņiem Pāri pakalniem un pāri laukiem Līdz ar vēju mans straujais kumeļš rikšo Es esmu šķēps, ass un griezīgs Esmu bulta, kas spindzot trauc Es esmu mednieks mežu dzīlēs Tauru balsis mani sauc Sudāvu jātnieki Trakajos zirgos Krēpēm plandot Šķēpu asmeņiem mirdzot Sudāvu jātnieki Kareivji brašie Kā vanagi trauc Kumeļos ašos Tas kas dzimis šai skarbā zemē Piedzimis, lai būtu brīvs Tikai tas, kurš varēs būt par citiem stiprāks Izdzīvos un beigās vēl paliks dzīvs Es esmu zobens abpusgriezīgs Malduguns, kas pēdas jauc Es esmu vilks tumšās naktīs Uz mēnesi kas skaudri kauc Mūs nesaliekt, mūs nepievērst No zemes šīs mūs neizdzēst Kur asins lejas Sudāvi nāvei sejā smejas Un kad laiks mans pienāks Pie tēvu tēviem doties Lai skan sēru dziesma no manis atvadoties Medību laukos citos mans kumeļš atkal rikšos Un dižos taurus dzenot, suņi ries
4.
1260. gadā pie Durbes Tas viss sākās No Lietuviešiem Ordeņbrāļi Tur trūkties dabūja kā nākās Asiņaina gaisma aust Melni kraukļi nāvi krauc Kakla kungus gana ciest Viņu maz, mūsu daudz Tikai tagad, tagad vai nekad Prūsija atmosties! Tikai tagad, tagad vai nekad No ceļiem piecelies Tikai tagad, tagad vai nekad Laiks zobenus jozt Tikai tagad, tagad vai nekad Uz nāves cīņu Prūsija most Viens par visiem, visi par vienu Šķēpu mežs, vairogu siena Šo uguni vairs neapdzēst Vētru pļaus, kas vēju sēs Atceries viņu vārdus: Herkus Monte, Glape, Auktums No Bārtas Divans un pie Kulmas Vēl ar Ordeni cīnījās Skomants Kā traki suņi zemi tie plēš Gadu gadiem uz kakla mums sēž Vairs ne pēdas neatdosim Brīvību mēs atkarosim!
5.
Herkus Monte 04:16
Sudrabs un zelts Nespēj izmainīt to Visu kas celts viņa sirdī Un kalts Senajās dziesmās Senču valodā, svētuguns liesmās Dzintars un zīds Tie laimi nenes Ja cilvēks nav brīvs Pats savā zemē Spīd spožāk saule un mēness Zem dzimtenes plašās debess Herkus Monte Ir viņa vārds Herkus Monte Teitoņu lāsts Herkus Monte Tavu ceļu, kurš ies Lai tad zin tas Atpakaļ nepagriezties Ja aizsprosts ir pārrauts un ūdens sāk skriet To vairāk nenoturēt ciet! Nodrebēs sirds Šaubas vēl māks Kļuvi tu stiprs Jo biji trausls un vārgs Varbūt nav grūti mirt, ja zini par ko Dzīvība ir jāziedo Bet cik būs tādu, kas atteiksies No vieglas dzīves cīņas labā Cik gan būs, kas piecelsies Kad viņa biedrus dubļos bradā!?
6.
Rāmava 06:43
Ukadebbaisis Perkunai Deiwe Ukadebbaisis nusan Deiwe Sen swaise spartin, sen swaise warrin Sendais mans wissans, spartinais wissans Visupirmais tas ir Pērkons, debesu grāvējs Pēc tam Patrimps, viņš zemei svētību dod Tas trešais vecais Pīkols, pazemes valdnieks Pie viņa mirušie sev ceļu rod Anzanas spartin, anzanas warrin Sendais mans wissans, spartinais wissans Ik dienas tur mūžīgo uguni kur vaideloši Un vaidelotes nāk saulgriežos, vainagus vīt Tas kurš spēj runāt ar dieviem un zin viņu gribu Pats Krīvu Krīvs tai Rāmavas svētbirzī mīt No senseniem laikiem simtgadu ozols savas saknes tur pleš Trīs dievu tēli, mēmi un cēli, pie tā ozola sēž Vienam liesmojošs kronis Otrs jauneklis stalts Trešs, ar garu bārdu Galvā līķauts tam balts Ukadebbaisis Perkunai Deiwe Ukadebbaisis nusan Deiwe Visupirmais tas ir Pērkons, debesu grāvējs Pēc tam Patrimps, viņš zemei svētību dod Tas trešais vecais Pīkols, pazemes valdnieks Pie viņa mirušie sev ceļu rod…
7.
Kā melna čūska pie mums līda kristietība Pilna ar indi, tā gadsimtiem asinis zīda Romā saveidota Muļķiem ticība dota Un dieva vietnieks uz zemes Kas nu tik rīkos un lems Bet aiz skaistiem vārdiem, Zelta rāmjiem ar mocekļu tēliem Mirkst asinīs rokas, un mute pilna ar meliem Tik daudz bij pūliņu pielikts, bet maz izdarīts Jo bija mums sīkstums, lepnums un spīts Un vēl arvien tautas dziesmas te dzied Par mīļo Laimu, kas pār pagalmu iet Cik svētvietu nopostīts Ozolu nocirsts, akmeņu saskaldīts Bet Pērkoņtēvs vēl arvien debesīs rūc Un saulgriežu naktīs Jāņu ugunis kurs Mūsu sīkstums, lepnums un spīts Un kā senāk sirma māmuļa rakstu rakstiem jostas auž Ir tautas spēks tais senču zīmēs, par mūsu dieviem tās pauž Bet čūska lokās un šņāc, neparko negrib tā mirt Vēl tai dzīvību pietiek, kamēr muļķi uz pasaules ir
8.
Divi brāļi 04:48
Par laikiem, ko neviens vairs neatceras Būs tas sen aizmirstais stāsts Kā pār jūru te atnāca ļaudis Un uz dzīvi Prūsijā apmetās Tos atveda divi brāļi Videvuds un Prūtenis Bij’ viņu vārdi Un deva tie prūšiem likumus Un trīs dievus, ko turēt par svētiem Kļuva Videvuds tad par virsaiti Bet viņa brālis pirmais vaidelots, krīvu krīvs Un kad palika brāļi sirmi un veci Tad sasauca Rāmavā ļaudis Un lika tiem sacīt Pie sevīm tagad dievi mūs sauc “Abi vecie vīri paņēma viens otru pie rokas, un ar dziesmām devās ugunī un sadega. Un notika tā, ka visā Prūsijā vēl pēc tam daudzās vietās pielūdza viņus kā dievus.” Baltus zibeņus Pērkons spēra Uguns upuri Dievi sev ņēma Svētajai ugunij Ziedojās dzīvs Virsaitis Videvuds Un Prūtenis, krīvu krīvs
9.
Tai naktī kad nespīdēja, neviena no zvaigznēm Vētra izdzina krastā kuģi, kuģi ar melnām burām Melnajās burās auroja vējš Kā bezcerība tas dvēseli plēš Izkāpa krastā savādi, melni jūrnieki Kā rēgi tie tagad tur stāv, stāv ar līķa bālām sejām Melnajās burās auroja vējš Kā bezcerība tas dvēseli plēš Skanēja zvans visu cauru nakti Dega sveces trauslām liesmām Tur salaulāja jaunu pāri Klusumā, bez kāzu dziesmām Bet no rīta atrada līgavu Guļot zārkā, altāra priekšā Vēl ilgi bez apstājas trakoja vētra Sapūta smiltis no tuvējām kāpām Mira ļaudis un sagruva mājas No ciema uz ciemu melna sieviete gāja Kas bija vēl dzīvi, tie raka kapus Lai mirušiem paši drīz nogultos blakus Melnajās burās auroja vējš Kā bezcerība tas dvēseli plēš Melnajās burās auroja vējš Kā iznīcība visas pēdas tas dzēš
10.
Bezmiega naktīs Nāk drūmas domas Kā lietuvēns prātu tās nomāc Cik daudz kas ir bijis Cik asiņu lijis Par brīvību cik atdots ir dzīvību Bet aizvien cilvēks sev Niknākais zvērs Sāpju un ciešanu vēl pilns nav mērs Kur liekulība, kur patiesa sirds Un kā var gribēt par meliem kāds mirt Bet tauta pret tautu Aizvien naidu jūt Jo tikai par “cilvēku” neviens nevēlas būt Un taisnība vienmēr Tam kam ir spēks Tas visu kas neērts Steidz no vēstures dzēst Bet nekas nav aizmirsts un aizmirsts nedrīkst būt! Nekas nav aizmirsts un aizmirsts tas nedrīkst būt! Jo vēsture paliek, lai kā viņu slēpt Kā grāmatai lapas to neizplēst Vai tad par velti tie cilvēki bija Vai tad par velti viņi mira, viņu asinis lija? Lai sejas un vārdus neviens neatceras Tomēr turpina dzīvot viņi leģendās Dzejā un mūzikā Piemiņa svēta mūžam lai ir Varoņiem par brīvību kritušajiem Nekas nav aizmirsts un aizmirsts nedrīkst būt! Nekas nav aizmirsts un aizmirsts tas nedrīkst būt!
11.
Rituāls 03:14
12.
Deg Zemgalē pilskalni Ugunīm sārtām Iet projām Zemgaļi No dzimtajām sētām Tā deg arī Prūsijā Un tukša kļūst zeme Bet ir vēl kas cīnās Nost ieročus nemet Zem Lietuvas karogiem Tie stājās Visi Kas ir karotāji Par taisnību Par senču ticību Par Tēvzemi un brīvību Grīnvaldes kaujā Nāks ordenim gals Bet nebeigsies cīņa Kamēr vienmēr būs kāds Vienmēr kāds, kam atkal kaut kas skauž Vienmēr par maz, nekad par daudz Kas citiem mierā dzīvot nevar ļaut Tam važas kaļot, āmurs klaudz Lietuvas debesīs vanags skrien brīvs Vēl cīņa nav galā līdz pēdējais varonis dzīvs! Per lygius laukus Per vieskelelius Jaunas bernelis vainialen joja Vai sustok, sustok Zirgu sustabdyk Sava teveliam sudiev pasakyk Negaliu sustot Zirgu sustabdyt Sava teveliam sudiev pasakyt Per lygius laukus Per vieskelelius Jaunas bernelis vainialen joja Vai sustok, sustok Zirgu sustabdyk Sava brolaliam sudiev pasakyk Negaliu sustot Zirgu sustabdyt Sava brolaliam sudiev pasakyt

credits

released April 6, 2015

PETER - lead vocals, guitars, kokle, pipes
EDGARS "ZIRGS" - bass, vocals, ģīga, mouth harp
EDGARS "MAZAIS" - drums

Second guitar and solos by EGONS KRONBERGS
Bagpipes by Mārtiņš Tiltnieks
Additional vocals by Andrius Bitaitis, Gediminas Angilovas and Henrikas "Budrikis" Ramonas, Māris Brensons, Egons Kronbergs, Mārtiņš Straube
Additional guitar and vocals by Alvis Bernāns
Violin by Katrīna Zalāne
SENPRŪSIJA was recorded during 2013/2014 by Gints Lundbergs
Drums session recorded at Sound Division Studio by Gints Lundbergs
Mixed and mastered by Gints Lundbergs, 2015
Produced by SKYFORGER and Gints Lundbergs
All music by PETER, except "Herkus Monte" by PETER and EDGARS "ZIRGS", arranged by SKYFORGER
All lyrics by PETER
Cover and all paintings by Andris Keišs

More info about songs and Old Prussians can be found in CD booklet or band's homepage:
skyforger.lv/en/albums/stories/senprusija-old-prussia/

license

all rights reserved

tags

about

Skyforger Latvia

Since 1995 the band has been fighting under the flag of Latvian Pagan Metal, a blend of traditional Baltic Folk music and various Metal influences ranging from Black Metal through to 80s-rooted Heavy Metal. The band's unique combination of ancient and modern influence has given them a wide appeal throughout both the Metal and Folk scenes, and has brought great variety to their song writing. ... more

contact / help

Contact Skyforger

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Skyforger, you may also like: